Sprzedającym jest Heljos sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, V Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000267777. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5372435487, Regon: 060192530.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Dane dotyczące zarejestrowanych Użytkowników w naszym Serwisie przechowywane są i przetwarzane przez Heljos sp. z o.o. z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  2. Administratorem danych jest Heljos sp. z o.o. z siedzibą ul. Brzeska 172, 21-500 Biała Podlaska zwany dalej Administratorem
  3. Administrator wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem sklepu Alebre.pl, w szczególności formularza rejestracyjnego oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego użytkownika w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz przez Administratora oraz do celów marketingowych, wyłącznie na użytek własny. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, oraz zaprzestania przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Realizacji swoich praw Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację lub usunięcie danych na udostępnionym panelu “konta użytkownika” lub domagać się listownie poprzez adres hurtownia@heljos.info lub adres siedziby Administratora.
  5. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika, danych podanych w formularzu rejestracyjnym jest równoważne z usunięciem konta użytkownika. Ponowne użycie (odzyskanie) usuniętego konta jest niemożliwe.
  6. Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Systemu zabezpieczenia kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji